ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Νέα επιτυχία για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας»
25/10/2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας επιλέχθηκε μέσα στις 35 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Ελλάδας, για την αξιολόγηση της τεχνικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης της στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια και συμβουλή σχετικά με τους τομείς Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα για τις διαπραγματεύσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η μελέτη επικεντρώνεται σε Δ.Ε.Υ.Α., που λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις στους αντίστοιχους Δήμους και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Έναρξη, Υλοποίηση, Ολοκλήρωση. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μια συνολική αξιολόγηση της επιχειρησιακής και οικονομικής της απόδοσης, μέσω ενός συνόλου δεικτών απόδοσης που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, το προσωπικό, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την οικονομική βιωσιμότητα.
Στα πλαίσια της εκκίνησης του έργου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια και συμβουλή σχετικά με τους τομείς Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα για τις διαπραγματεύσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, στην οποία θα εκτεθούν όλα τα σχετικά με τις μελέτες θέματα, με ομιλητές προσωπικότητες – ειδήμονες σε θέματα υδάτινων πόρων και τεχνικών διαχείρισης του νερού, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης κ. Μαρινάκη Γεώργιο, καθώς και στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας.
Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας η ένταξή της στο εν λόγω πρόγραμμα συνιστά μια τεράστια επιτυχία, καθώς της παρέχεται η δυνατότητα να συνταχθούν μελέτες άρτιες και ολοκληρωμένες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την Επιχείρηση, οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα σε προσεχή Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης.