ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Νέες προπληρωμένες κάρτες για τους Αυτόματους Αφαλατωτές».
21/09/2022

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ενημερώνει, ότι από σήμερα ξεκινά η διάθεση προπληρωμένων καρτών για τους Αυτόματους Αφαλατωτές, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση κερμάτων για τη προμήθεια αφαλατωμένου νερού.

Η προμήθεια των προπληρωμένων καρτών θα γίνεται  από τo ταμείο της Επιχείρησης μας στη Μεσαριά.