ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Νέο αντλιοστάσιο εισόδου-δεξαμενή εξισορρόπησης ΒΙΟΚΑ Εμπορείου νήσου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 2.230.000,00€

Προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του  ΒΙΟΚΑ Εμπορείου και να επιλύσουμε τα σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας που παρουσιάζονται αναθέσαμε άμεσα την σύνταξη σχετικής μελέτης.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

  • Την κατασκευή νέου αντλιοστασίου εισόδου – δεξαμενής εξισορρόπησης. 
  • Την εγκατάσταση νέας μονάδας απόσμησης τύπου χημικής πλυντρίδας για τις νέες και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 
  • Την εγκατάσταση νέας μονάδας για την αφυδάτωση της ιλύος τύπου κοχλιόπρεσας. 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μέσω του αντλιοστασίου λυμάτων το οποίο θα περιλαμβάνει αυτόματο σύστημα απομάκρυνσης βαρέων υλικών και δίδυμη δεξαμενή εξισορρόπησης συνολικού ενεργού όγκου άνω των 800 m3, η οποία θα παρέχει την δυνατότητα απορρόφησης των υπερβάλλον παροχών κατά τις ώρες αιχμής και την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ ομοιόμορφα καθόλο το εικοσιτετράωρο αξιοποιώντας τις νυκτερινές ώρες χαμηλών παροχών. 

Παράλληλα με την εγκατάσταση συστήματος απόσμησης τύπου χημικής πλυντρίδας στοχεύουμε στην εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών.

Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση νέου σύγχρονου συστήματος αφυδάτωσης ιλύος με σκοπό την αντικατάσταση του παλαιού το οποίο δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες της μονάδας με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και την ποιότητα των εκροών των επεξεργασμένων υδάτων.

Ήδη έχουμε αναθέσει την τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟΚΑ Εμπορείου προκειμένου να μπορούμε να εντάξουμε το έργου στο ανοικτό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».