ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Μέσα – Έξω Κατοικίες Φηρών Θήρας

Προϋπολογισμός Μελέτης : 658.000,00€.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο αντλιοστασίων λυμάτων, τα βαρυτικά και καταθλιπτικά δίκτυα αποχέτευσης για τις ανάγκες των οικισμών Μέσα και Έξω Κατοικίες Φηρών Θήρας. Στους εν λόγω οικισμούς οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια  αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα διαχείρισης των λυμάτων τους και για τον λόγο αυτό δρομολογήθηκε από την υπηρεσία η εκτέλεση του. 

Έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του έργου και είναι σε διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων.