ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Ολοκλήρωση εγκατάστασης κεντρικού αντλιοστασίου Οίας»
08/07/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η εγκατάσταση και τέθηκε σε λειτουργία το κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης της Οίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχεδιάσθηκε και ολοκληρώθηκε από το προσωπικό  της. Με το έργο αυτό επιλύθηκε το χρόνιο  πρόβλημα της ομαλής υδροδότησης των καταναλωτών κατά τις περιόδους αιχμής κατανάλωσης της περιοχής Οίας. Πλέον δεν υπάρχουν διακοπές υδροδότησης για κανένα καταναλωτή της Οίας, όπως ήδη έχει διαπιστωθεί. Η λειτουργία του κεντρικού αντλιοστασίου μαζί με την νέα ενοικιασμένη μονάδα αφαλάτωσης 1.000 m3 ημερησίως διασφαλίζει την επάρκεια σε νερό ικανοποιητικής πίεσης σε όλη την περιοχή της Οίας.

Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα γίνεται την ημέρα, για να αποφεύγεται η ηχητική ρύπανση στις παρακείμενες τουριστικές επιχειρήσεις κατά την νύχτα. Άλλωστε κατά τις νυχτερινές ώρες υπάρχει επάρκεια νερού με φυσική ροή από τις κεντρικές δεξαμενές.

Άλλη μία υπόσχεσή μας στους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην Οία υλοποιείται.