ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Ολοκλήρωση επίσκεψης εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»
30/03/2022

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη και ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. από τα στελέχη παρακολούθησης της Επιτροπής στο πλαίσιο του έργου «Technical assistance and advice regarding the water and wastewater sectors in Greece for the negotiations of the programming period 2021 – 2027 effective and efficient implementation of interventions including administrative capacity» στις 28-29-30 Μαρτίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έχει επιλεγεί μέσα στις 35 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Ελλάδας, για την αξιολόγηση της τεχνικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης της στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια και συμβουλή σχετικά με τους τομείς Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα για τις διαπραγματεύσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα πλαίσια του εν λόγω ελέγχου εντεταλμένοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησαν επισκέψεις και ελέγχους στα γραφεία διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και στο σύνολο των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, προκείμενου να διαμορφώσουν εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και να καταθέσουν σχετική έκθεση αξιολόγησης, ώστε στο μέλλον η Επιχείρηση να μπορεί να ενταχθεί ευκολότερα στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.