ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ημεροβιγλίου Θήρας

Προϋπολογισμού: 1.381.560,00€.

 Η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Ημεροβιγλίου εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.11 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και αναμένεται η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων λυμάτων για την λειτουργία του.

Περιλαμβάνει περίπου 900 μέτρα βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης, 800 μέτρα καταθλιπτικών δικτύων αποχέτευσης και πέντε (5) αντλιοστάσια λυμάτων.

Κατά την κατασκευή του έργου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα λόγω της στενότητας του χώρου, της όδευσης καλωδίων ρεύματος, ιδιωτικών αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης και των υπόσκαφων κτισμάτων.

Επιπλέον εγκαταστάθηκαν συνολικά 1.200 μέτρα δικτύου ύδρευσης παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης κατά μήκος όλων των εκσκαφών,  προκειμένου στο μέλλον να μην απαιτηθεί η εκ νέου εκσκαφή των μονοπατιών. Το συγκεκριμένο έργο είναι συνολικής αξίας 60.000,00€. Η μεταφορά των αδρανών υλικών έγινε αποκλειστικά με ζώα.