ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης υλικών πλήρωσης και λοιπές παρεμβάσεις επισκευής-αποκατάστασης ορθής λειτουργίας φίλτρων θολότητας μονάδων αφαλάτωσης

Αφορά την αποκατάσταση των φίλτρων θολότητας των μονάδων αφαλάτωσης του Έξω Γιαλού Φηρών με σκοπό την αναβάθμιση των μονάδων στα πλαίσια εκτέλεσης και των νέων έργων υδροληψίας με υποθαλάσσιο αγωγό.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 58.600,00 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 30/07/2019.