ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή υπηρεσιών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:23 Ιουλίου 2021 και ώρα 09.00 π.μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου
Τεχνική Περιγραφή: Λήψη αρχείου