ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Παροχή Υπηρεσιών Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας”

Θέμα διαγωνισμού :”Παροχή Υπηρεσιών Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας”
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 14:00μ.μ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Παροχής Υπηρεσίας Ε.Ε.Λ. Φηρών – 24PROC014439763: Λήψη αρχείου

ΕΕΕΣ: Λήψη αρχείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας ΕΕΛ Φηρών – 9ΡΦΧΟΕΨΠ-0ΙΦ: Λήψη αρχείου