ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή Υπηρεσιών επεξεργασίας νερού(αφαλάτωση) για τις ανάγκες της Δ.Κ. Φηρών Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας νερού (αφαλάτωση) για τις ανάγκες της Δ.Κ. Φηρών Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/05/2023 και ώρα 17:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρηξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου