ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/05/2023 και ώρα 17:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρηξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου