ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οιας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οιας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:22 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 μ.μ.
Διακύρηξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη διακύρηξης: Λήψη αρχείου