ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο: «Επέκταση Εγκατάστασης Αφαλάτωσης – θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «Επέκταση Εγκατάστασης Αφαλάτωσης – θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας»
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/06/2021 ώρα 14:00 μ.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Έντυπο οικονομικής Προσφοράς: Λήψη Αρχείου
Φάκελος έργου: Λήψη αρχείου
Συγγραφή υποχρεώσεων: Λήψη αρχείου
 ΤΕΥΔ: Λήψη Αρχείου