ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Υπηρεσία e-bill

 • Άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς σας διαδικτυακά, από οποιαδήποτε συσκευή σας, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
 • Διαχείριση των λογαριασμών όλων των ακινήτων οι οποίοι εκδίδονται στο όνομα σας.
 • Εμφάνιση όλων των οικονομικών συναλλαγών σας.
 • Δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των λογαριασμών σας, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής.
 • Συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας λιγότερο χαρτί.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας αφορά μόνο σύνδεση αποχέτευσης στο πεδίο “Υδρόμετρο” συμπληρώνετε ΑΠΟΧ ή ΑΠΟΧ. όπως ακριβώς αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία e-bill, προφανώς χρειάζεται προηγουμένως η επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στο  https://deyathira.gr/dilosi-epikairopoiisi-stoixeion/#section1

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Κεντρικό Κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα Φηρά Θήρας ή στο υποκατάστημα της Οίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού ή εξουσιοδοτημένοι από τον υπόχρεο.

Η διαδικασία που ακολουθείτε για τον διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η ακόλουθη:

 • Οφειλές ποσού έως 500,00 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε έως τρεις (3) δόσεις, με προηγούμενη προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού.
 • Οφειλές ποσού 500,01 έως 1.000,00 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε έως πέντε (5) δόσεις, με προηγούμενη προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού.
 • Οφειλές ποσού 1.000,01 έως 5.000,00 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε έως δώδεκα (12) δόσεις, με προηγούμενη προκαταβολή 30% του οφειλόμενου ποσού.
 • Οφειλές ποσού 5.000,01 ευρώ και άνω (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί επιπλέον δόσεις για τον διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, για οφειλές από 0,01 έως 1.000,00 ευρώ υποβάλλει σχετική αίτηση που εξετάζεται από την Επιτροπή Καταναλωτών και για οφειλές από 1.000,01 έως 5.000,00 ευρώ υποβάλλει αίτηση που εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.