ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Πραγματοποίηση ελέγχων στο δίκτυο αποχέτευσης
23/07/2020
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, έχοντας ως πρωταρχική της προτεραιότητας τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές της, από το Σάββατο 25/07/2020 εγκαινιάζει τακτικούς ελέγχους στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προκειμένου να εντοπιστούν ακίνητα που διατηρούν ακόμη βόθρους και δεν έχουν συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο. 

Η Επιτροπή Ελέγχου Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, που συνιστά εξειδικευμένο συνεργείο της Επιχείρησης, θα πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στις περιοχές του Πύργου, Ακρωτηρίου, Περίσσας και Εμπορείου. Σε περιπτώσεις που εντοπισθούν ατασθαλίες και ακίνητα που δεν συμμορφώνονται με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Επιχείρησης θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις. 

Καλούμε τους καταναλωτές να συνεργαστούν με το αρμόδιο συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και να το διευκολύνουν στο έργο του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

ΣΥΚΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ