ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια αντλίας υψηλής πίεσης και συστήματος ανάκτησης ενέργειας για την αναβάθμιση της μονάδας αφαλάτωσης Νο3 στην Οία

Αφορά την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση, λόγω παλαιότητας, της μονάδας Νο3 του εργοστασίου αφαλάτωσης της Οίας, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 59.500,00 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 29/07/2019.