ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/06/2021 ώρα 11:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: Λήψη αρχείου
Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου