ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου