ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δημοτικής κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δημοτικής κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/3/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου