ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.000 m3/day για τις ανάγκες της Δ.Κ. Οίας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.000 m3/day για τις ανάγκες της Δ.Κ. Οίας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/3/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Προκήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου