ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για μονάδες αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για μονάδες αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/12/2020 ώρα 09:30 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου