ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια μηχανημάτων έργων Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια μηχανημάτων έργων Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/2/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Προκήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου