ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια νέων υδραγωγείων ύδρευσης Φηρών 2.200 m3 και 580m3

Προϋπολογισμού Μελέτης : 192.200,00 €.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έχει ήδη εγκαταστήσει δύο δεξαμενές των 1.000 m3 πλησίον των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών χάρη στις οποίες έως σήμερα καταφέρνει να αντιμετωπίσει σοβαρές βλάβες, δίχως να χρειαστεί να προβεί σε διακοπές υδροδότησης.

Με την εγκατάσταση των νέων δεξαμενών εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποθήκευσης νερού για τις ανάγκες των Φηρών της τάξης των 6.000 m3.
Μάλιστα από τις ίδιες εγκαταστάσεις προβλέπεται η υδροδότηση των οικισμών Βουρβούλου, Καρτεράδου και Ημεροβιγλίου Θήρας.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 182.280,00 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 14/02/2019.

Τελευταία έργα με ιδίους πόρους