ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/04/2021 ώρα 12:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου