ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια πόσιμου νερού για την Δ.Κ. Οίας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια πόσιμου νερού  για την Δ.Κ. Οίας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/2/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Προκήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου