ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/10/2020 ώρα 12:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
Επιπλέον διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου