ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/04/2021 και ώρα 09:30 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου