ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/10/2020 ώρα 13:00 μ.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου
Επιπλέον διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου