ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια σωληνών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια σωληνών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/2/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου