ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια θειικού οξέως 98% , υγρής καυστικής σόδας 50% και υποχλωριώδους νατρίου 14% των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. και των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια θειικού οξέως 98% , υγρής καυστικής σόδας 50% και υποχλωριώδους νατρίου 14% των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. και των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6/9/2021 και ώρα 12:00 π.μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Τεχνική περιγραφή: Λήψη αρχείου