ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, με βασικό στόχο αφενός την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αφετέρου την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, υιοθέτησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information Systems – G.I.S.).

Το G.I.S. είναι πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμένο για να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν χωρικές και γεωγραφικές συντεταγμένες. Υποστηρίζει επίσης και την διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται µε το σχεδιασμό και τη διαχείριση χρήσεων γης, φυσικών διαθεσίμων περιβάλλοντος και όλων των φαινομένων που εξελίσσονται στο χώρο. Αποτελεί τεχνολογία αιχμής όσον αφορά τη διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακό περιβάλλον, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης της πληροφορίας με χρήση ψηφιακών χαρτών και αεροφωτογραφιών υψηλής ανάλυσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση του συνόλου των δικτύων και των εγκαταστάσεων της με ακριβή τρισδιάστατη αποτύπωση αλλά και την αποτύπωση των υδρόμετρων των καταναλωτών σε μεγάλους οικισμούς του νησιού.
Μέσω της ψηφιοποίησης και του G.I.S., στόχος είναι η διαχείριση σε πραγματικό χρόνο ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων αλλά και ενεργειών (όπως παροχές, καταναλώσεις, βλάβες δικτύων, ποιοτικά χαρακτηριστικά, στοιχεία επιχειρήσεων και ιδιωτών) από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης βλαβών αλλά και το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.

Συστήματα Αυτοματοποίησης – Τηλε ελέγχου

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας νερού, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έχει εγκαταστήσει συστήματα αυτοματισμού και απομακρυσμένης διαχείρισης στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του νησιού, αλλά και σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις ύδρευσης, δεξαμενές ύδρευσης και αντλιοστάσια αποχέτευσης.

Σε κάθε εγκατάσταση η διεργασία και λειτουργία της ελέγχεται και πραγματοποιείται από το αντίστοιχο σύστημα αυτοματισμού της. Το σύστημα αποτελείται από τους τοπικούς πίνακες αυτοματισμού, το κέντρο ελέγχου και το δίκτυο επικοινωνίας.

Οι τοπικοί πίνακες αυτοματισμού περιλαμβάνουν τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές (PLCs), μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος των επιμέρους διεργασιών σε αυτόματη λειτουργία ή και σε χειροκίνητη λειτουργία.
Στο κέντρο ελέγχου υπάρχει το σύστημα τηλεποπτείας – τηλε-ελέγχου (SCADA) που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (SCADA SERVER) από όπου γίνεται η παρακολούθηση, είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα, τόσο των διεργασιών όσο και της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα τηλεχειρισμού, επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των λειτουργικών δεδομένων και συναγερμών της κάθε εγκατάστασης, καθώς είναι δυνατή και η τροποποίηση όλων των παραμέτρων της αυτόματης λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

Η παρακολούθηση και καταγραφή αριθμητικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεων στο νησί είναι συνεχόμενη.
Στην παραμικρή δυσλειτουργία, πάντα με γνώμονα τα όρια ασφαλείας που έχουν οριστεί, υπάρχει αυτόματη ειδοποίηση στο κεντρικό σύστημα ελέγχου και ειδοποιούνται οι χειριστές και το προσωπικό για να δρομολογηθεί η άμεση επίλυση οποιασδήποτε βλάβης.

Η φιλοσοφία των «έξυπνων» αυτών τρόπων απομακρυσμένου ελέγχου στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, προϋποθέτει την συνεχή ενημέρωση αλλά και τον εκσυγχρονισμό όλου του συστήματος διαχείρισης. Η συνεχής αυτή εξέλιξη και επέκταση των λειτουργιών της και των εγκαταστάσεών της με νέες τεχνολογίες, κάνουν την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έναν ζωντανό οργανισμό που ζει, αναπνέει και ωριμάζει ασταμάτητα σε αρμονική συμβίωση με το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι εγκαταστάσεις που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα τηλεποπτείας- τηλε-ελέγχου είναι οι έξης:

Δημοτικό Διαμέρισμα Φηρών

 • 3 μονάδες αφαλάτωσης
 • 9 γεωτρήσεις ύδρευσης
 • 2 αντλιοστάσια θαλάσσης
 • 3 αντλιοστάσια ύδρευσης
 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 5 αντλιοστάσια αποχέτευσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Δημοτικό Διαμέρισμα Καρτεράδου

 • 6 γεωτρήσεις ύδρευσης
 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Δημοτικό Διαμέρισμα Καμαρίου

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 10 γεωτρήσεις ύδρευσης
 • 4 αντλιοστάσια αποχέτευσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς – Βόθωνα

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 6 γεωτρήσεις ύδρευσης
 • 3 αντλιοστάσια ύδρευσης
 • 2 μονάδες αφαλάτωσης

Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 2 μονάδες αφαλάτωσης
 • 4 αντλιοστάσια αποχέτευσης
 • 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης

Δημοτικό Διαμέρισμα Θηρασίας

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 2 μονάδες αφαλάτωσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
 • 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης

Δημοτικό Διαμέρισμα Εμπορείου

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης
 • 5 αντλιοστάσια αποχέτευσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Δημοτικό Διαμέρισμα Έξω Γωνιάς

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης

Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβούλου

 • 2 δεξαμενές ύδρευσης
 • 2 αντλιοστάσια ύδρευσης
 • 1 αντλιοστάσιο αποχέτευσης

Δημοτικό Διαμέρισμα Ημεροβιγλίου

 • 6 αντλιοστάσια αποχέτευσης

Δημοτικό Διαμέρισμα Οίας

 • 6 μονάδες αφαλάτωσης
 • 13 αντλιοστάσια αποχέτευσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
 • 4 δεξαμενές ύδρευσης