ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Συνεργασία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
11/03/2021

Μια νέα συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, αλλά και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας, συμφωνήθηκε  με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Σαντορίνης, κ. Μανόλης Ορφανός, συναντήθηκε με τον καθηγητή  Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Δρ. Κωνσταντίνο  Βουδούρη,  ώστε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εναλλακτικών πηγών ενέργειας «Διαχείριση Υδάτων» – «Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης», για την κατασκευή νέου εργοστασίου αφαλάτωσης που στόχο έχει την ακόμη μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του νησιού.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στηρίζει και βασίζεται στην Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας αφαλατωμένο νερό για τους κατοίκους της Σαντορίνης, αξιοποιώντας τη μοναδική εναλλακτική πηγή ενέργειας που διαθέτει το νησί, την γεωθερμία.

*Επισυνάπτεται φωτογραφία από τη  συνάντηση του κ. Μ.  Ορφανού με τον καθηγητή του  ΑΠΘ Δρ. Κ. Βουδούρη.