ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Συνεργασία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με το Πολυτεχνείο Κρήτης

Μια σημαντική συνεργασία αναπτύσσει η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας με το Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας εξέλιξής της σε μια ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση. Οι άξονες συνεργασίας, που αποφασίστηκαν, αφορούν μεταξύ άλλων στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίηση ερευνητικών εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην πρώτη φάση της συνεργασίας, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία υπολογιστικής υποδομής για τη διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία υπολογιστικής υποδομής για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όλων των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. Η συνεργασία αυτή θα συνδράμει στην άμεση εποπτεία της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στην προσπάθεια μείωσης της ηλεκτρικής κατανάλωσης και στην προβολή του έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.