ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Το νέο σύγχρονο οργανόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας
24/11/2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 5031 ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) μετά τη συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και Κ.Ε.Υ.Α. Οίας, ανταποκρινόμενος στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Με το νέο οργανόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προβλέπονται οι κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν,  σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό – μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο – με βάσει τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της Σαντορίνης.

Με το νέο Οργανισμό που εγκρίθηκε, μπορεί πλέον η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου για προσλήψεις μόνιμου  προσωπικού, που κάθε φορά θα έχει ανάγκη, με βάσει τον σχεδιασμό της επιχείρησης.

Επίσης, μετά την σχετική απόφαση, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως επίσης και ο αριθμός των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την τοποθέτηση στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της  Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μανόλης Ορφανός ευχαριστεί  όλα τα μέλη του Δ.Σ και τους εργαζόμενους,  που με ζήλο ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους, έτσι ώστε η δημοτική επιχείρηση πλέον με μεγαλύτερη διαφάνεια να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνικά και επιστημονικά, λαμβάνοντας υπόψη της τις πάγιες ανάγκες των κατοίκων του νησιού μας.