ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Χαιρετισμός Προέδρου

Έργα – έργα – έργα… Αυτό είναι το τρίπτυχο που καθοδηγεί τη διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας καλείται να λειτουργήσει κάτω από αντίξοες συνθήκες για να μπορεί απρόσκοπτα να εξασφαλίζει την επάρκεια νερού στα νησιά μας.

Δεν υπάρχουν πηγές για να αντλήσουμε νερό, έχουμε έναν κορεσμένο και περιορισμένο υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς οι στόχοι μας καθορίζονται κάτω υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

Ο εκσυγχρονισμός, λοιπόν, της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι μονόδρομος για την επιχείρηση.

Γι’ αυτό οι στόχοι μας αλλά και τα επιτεύγματα μας περιλαμβάνουν απορρόφηση κονδυλίων, είτε Ευρωπαϊκών είτε εθνικών, με απολύτως βιώσιμες λύσεις, περιβαλλοντικές λύσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κάνει άλματα για να προβλέπει τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί.

Γνωρίζουμε ότι η επιτυχημένη διαχείριση μιας επιχείρησης κοινής ωφελείας είναι μονόδρομος. Και εμείς βαδίζουμε με ασφάλεια σ’ αυτόν τον μονόδρομο με σχεδιασμό, με γνώση, με τεχνογνωσία, με άμεσες λύσεις και πάνω από όλα με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων – καταναλωτών, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος των νησιών μας.