ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας

 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 927.000,00 €

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Έξω Γωνιά νήσου Θήρας προς αντικατάσταση του παλαιού προβληματικού μεταλλικού δικτύου ύδρευσης, την διευθέτηση των υψηλών πιέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών, την εξάλειψη των διαρροών και την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης του οικισμού Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας. 

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 8.400 μέτρων, την κατασκευή τριών (3) νέων αντλιοστασίων, μιας νέας δεξαμενής ύδρευσης, την ενίσχυση δύο (2) υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης και την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης του οικισμού Έξω Γωνιάς Θήρας θα αποτελούν κομβικό σημείο για την διασφάλιση της υδροδότησης των οικισμών Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου καθώς επίσης για την μελλοντική διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης και άλλων οικισμών της νήσου Θήρας με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου αφαλάτωσης που υλοποιείται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Δήμου Θήρας. 

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 488.870,97 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 05/06/2019.