ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Αίτηση για αντικατάσταση Υδρομέτρου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προβαίνει σε αντικαταστάσεις υδρομέτρων στις εξής περιπτώσεις:

 

  • Μετά από εισήγηση των καταμετρητών λόγω παλαιότητας ή βλάβης του υδρομέτρου.
  • Με αίτημα του ιδιοκτήτη, όταν διαπιστώσει ότι αυτό δεν καταγράφει μετρήσεις.
    Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιείται αυτοψία από υδραυλικό της υπηρεσίας, ο οποίος αποφαίνεται εάν θα πρέπει να αντικατασταθεί το υδρόμετρο.
  • Με αίτηση του ιδιοκτήτη μπορεί το υδρόμετρο να σταλεί για έλεγχο ορθής λειτουργίας στο εργαστήριο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., οπότε και γίνεται αντικατάσταση του υπάρχοντος με νέο υδρόμετρο μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.

Πώς να βρεις και να διαβάσεις το Υδρόμετρο

Μπορείτε να βρείτε το υδρόμετρό σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (φρεάτιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) των υδρομέτρων στο ακίνητό σας, με τον αριθμό υδρομέτρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας.
Για να διαβάσετε το υδρόμετρο, θα ανοίξετε το καπάκι και θα δείτε την ένδειξη των κυβικών κατανάλωσης.

Καταχώρηση ένδειξης

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους καταμετρητές της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (π.χ. λόγω απουσίας των ιδιοκτητών), μπορείτε να καταχωρήσετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα “Καταχώρηση Ένδειξης” και επισυνάπτοντας φωτογραφία του υδρομέτρου σας με την καταγεγραμμένη ένδειξη.

Υπολογισμός Κατανάλωσης

Η κατανάλωσή σας υπολογίζεται σε 2μηνη βάση αφαιρώντας την προηγούμενη ένδειξη του υδρομέτρου από την τελευταία.