ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Υλοποίησης του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
25/10/2023

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θηρασίας και της Σαντορίνης ότι η υλοποίηση του αναφερόμενου έργου μετά την 1η τροποποίηση της αρχικής ένταξης (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/62527/173/20-01-2023) προχωράει με γοργούς ρυθμούς και το επόμενο έτος η νέα μονάδα αφαλάτωσης θα βρίσκεται σε λειτουργία στην νήσο Θηρασία.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ΕΟΧ, που περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία κράτη Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Στο έργο συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο του Stavanger Νορβηγίας για την ενεργειακή και οικονομική αξιολόγηση του έργου.

Το έργο πλέον περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης, συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας 200 κυβικών μέτρων, με ειδικό σύστημα προ-κατεργασίας της θάλασσας για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μονάδας. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ενός μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου, με ονομαστική ισχύ 60 kW που θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργεια για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στην διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προβεί σε μείωση της τιμής του νερού για τους μόνιμους κατοίκους της νήσου Θηρασίας.

Ο διαγωνισμός προμήθειας του εξοπλισμού έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία SYCHEM A.E. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4144/2023 σύμβασης ανάθεσης. Αναμένεται η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και η παράδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού εντός του τρέχοντος έτους. Επίσης έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την λειτουργία του έργου, οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.